Samarbetspartners

Vår affärsmodell bygger långt på att samarbeta med entreprenörer och återförsäljare som är kompetenta och starka på sina kvaliteter. Att särskilja ut viktiga partners som är experter på sitt område, bygger styrka i varje enskilt projekt. Detta medför en riskspridning för kunden då enskilda experter tar ansvar för sitt uppdrag. Vår arbetsmodell medför att vi kan växa från att anta små projekt till att hantera produktioner på flera tiotals hus/boenden samtidigt. Vi anser att arbeta efter den modell vi utvecklat, säkerställer varje enskilt projekt för oförutsedda händelser.

I vårt urval av samarbetspartner baserar vi de på

  • Kunskap och effektivitet
  • styrka att hantera stora projekt
  • finansiell styrka

De partners vi arbetar med, skall ha en finansiell styrka som motsvarar det projekt de är involverade i,där av kan vi välja olika entreprenörer för olika projekt. I stora projekt där uppoffringen är större blir vårt val således entreprenörer som är starkare än andra vi arbetar med.
Denna metod anser vi också bidraga med en balans i hur vi ger tillbaka till samhället. Då vi arbetar med projekt med distans till vårt säte, väljer vi med fördel lokala entreprenörer som verkar i området för projektet. Detta skapar en bra företagskultur mot de vi samarbetar med, kunder som ska flytta in och kommunala representanter som arbetar hårt för kommunens företagare.