Om företaget

Även om vårt företag för sig inte har varit verksamt så länge och grundades nyligen så har ägare och ledning samt den skara av underleverantörer företaget använder sig av lång erfarenhet av husproduktion.

Ägare och ledning i företaget har en mångårig erfarenhet i branschen i olika skepnader i form av arkitektur, konstruktion, affärsutveckling och design och detta är grunden till det affärskoncept som påbörjades 2010. Under åren 2009 till 2011 arbetade grundaren enkom med konceptutveckling samt tekniska innovationer och egna patent som idag är hörnstenar i verksamheten. Före full lansering av det nya konceptet var det viktigt att testa flera av de energi- innovationer för att styrka bärigheten samt testa om produktionsprocessen påverkar kostnadsmassan.

Glädjande under perioden av utveckling påvisades inga kostnadsökningar för de energiförbättringar som passiva innovationerna nedförde. Samtlig utveckling av innovativa energilösningar fokuserades på befintliga produkter på marknaden, men helt nya metoder att använda och kombinera.

Vårt arbetmodell är att involvera kvalificerade underentreprenörer specialiserade på sitt område. Vi har idag ett stort antal leverantörer och vår produktionskapacitet är mycket god. Den samlade erfarenheten för oss i branschen samt våra underentreprenörers erfarenhet sträcker sig långt tillbaka vilket medför att vår produktionskapacitet är mycket hög.

Några ord från grundaren

Hur började historien??? 
Det är inte ofta man får möjligheten att starta upp något som man verkligen finner högst intressant och roligt, kanske idrottsmän/kvinnor eller konstnärer kanske kan jämföras med att få arbeta med ett intresse. Min resa startade egentligen för många år sedan utan att jag då riktigt förstod vikten av hur design, arkitektur, form och funktion kan samspela. Jag har sedan barnsben haft en förmåga att skapa och utveckla idéer byggnationer och konstruktioner.
 På senare år då jag fått möjligheten att i olika sammanhang varit kopplad till byggindustrin, professionellt och privat, varit involverad i byggprojekt, arbetat som affärs- och produktutvecklare, designat och konstruerat, där grunden till mina tankar och min affärsidé grundlagts.
Det koncept jag de senaste åren bit för bit utvecklat, lagt pusselbitar, konstruerat smarta innovationer, sett totallösningar som jag anser vara unika, och en ide om att bidra med ett nyskapande i byggbranschen.

Det är egentligen av tidigare frustrationer då jag varit ansvarig för diverse husprojekt gällande totallösningar, kontakter med husleverantörer och underleverantörer som inte ser helheten i ett projekt, eller haft svårigheten eller svaga intresset över nyskapande. Leverantörer som endast ser sin egen produkt med dålig långsiktighet som fokus. Samt viljan att se 20- kanske 30 år framåt och vad för behov som kan finnas då.
Man får ändå medge och belysa, att bygga hus åt andra, bygga deras dröm är ingen enkel match att åstadkomma. Förväntningar är höga, drömmar som funnits länge, är svåra att nå upp till. Särskilt om budgeten inte motsvarar sina drömmar.
Det är viktigt att redan från start belysa om hur projektet startar, fortlöper och avslutas. Vad som kostar och vilka de långsiktiga förtjänsterna som finns. Att arbeta transparent är viktigt, och att få våra kunder involverade och insatta före vi börjar.

När jag startade denna resa om att finna en unik kombination av hus och andra komponenter kunde jag inte ana den tröghet och den svårigheten från tillverkare och leverantörer av produkter i branschen. 
Mitt mål blev således att jag skulle presentera ett eller flera huskoncept med flera husmodeller där priset tillsammans med design, arkitektur och smarta energilösningar för huset ska vara så attraktivt för marknaden.

Under resans gång har min övertygelse om att vara en arkitekt och designbyrå och att vi själva arbetar med produktionen i egen regi med egna varumärken, där jag tillsammans med mina medarbetare driver projekt tillsammans med kunden och tillförlitliga leverantörer, där den stora styrkan ligger i vad vi kan besluta för kundens räkning om inte den förväntade kvalitén uppnås. Vi vill ha kraften att besluta om vilka vi vill arbeta med för att uppnå maximal effekt.

Under de år jag varit involverade i husprojekt mot flera leverantörer marknadsför sig de flesta att de håller så hög kvalité, de är så flexibla och är så kundanpassade. Detta medförde att jag som kund ställdes inför en mängd beslut, där jag i slutänden kände att det jag fick var ett högt slutpris. Inte av dåliga tillval, med inte vad jag från början budgeterat med, och en känsla att dessa ”tillägg” var dyra.

Min grundtanke var att det måste gå att presentera en produkt där kunden omgående känner och tänker;
- Fantastisk design och arkitektur, detta är ett hus för mig.

– Undvika att en kund tvingas göra flera dyra tillval för att huset ska närma sig det de önskar.
- Här behövs egentligen inga val göras, här finns redan allt, noggrant genomtänkt, ”en röd tråd”, och allt ingår i priset. Dock kommer vi aldrig ta bort valmöjligheterna från våra kunder, den finns alltid kvar.

– Här har ni tänkt på framtiden för mig och mitt bästa. – Jag kan ändå göra vilka val jag som helst vill”
- Hög känsla av lyx för pengarna”
- Mycket attraktiva prisnivåer”

För att kunna vara unik, och att vara unik under överskådlig tid var jag förändra och uppfinna mitt eget koncept där mina konkurrenter med svårighet kan göra intrång, att få stå högst på ”Top of mind” stegen. Jag har under den senaste tiden fokuserat på att skapa innovativa helt avgörande komponenter i huskonstruktionen där husen är anpassade för framtiden. Jag är mycket medveten att detta tar lång tid. Att bygga förtroende har sin tidsåtgång, och det får bli så.

Jag är mycket stolt över det koncept jag utvecklat tillsammans med mina medarbetare och nu framöver är det dags att presentera dessa för marknaden. Jag är övertygad om att du som kund när ditt livs största projekt är klart, inte känns som det svåraste. Utan att känna lusten av att planera för det nästa.

För att kunna vara unik, och att vara unik under överskådlig tid var jag förändra och uppfinna mitt eget koncept där mina konkurrenter med svårighet kan göra intrång, att få stå högst på ”Top of mind” stegen. Jag har under den senaste tiden fokuserat på att skapa innovativa helt avgörande komponenter i huskonstruktionen där husen är anpassade för framtiden. Jag är mycket stolt över det koncept jag utvecklat tillsammans med mina medarbetare och nu framöver är det dags att presentera dessa för marknaden. Jag är övertygad om att du som kund när ditt livs största projekt är klart, inte känns som det svåraste. Utan att känna lusten av att planera för det nästa.

Värderingar

För oss är tillit och förtroende absolut de viktigaste byggstenarna för att vårt koncept ska lyckas. Då vi vill arbeta ett steg utanför men tillammans med leverantörer i branschen, skapar vi oss den möjligheten att kunna bygga förtroendebryggor med våra kunder. Vi vill känna samma glädje och upprymdhet som våra kunder i varje enskilt husprojekt som vi driver. Vi känner också ett stort ansvar för vår miljö och vi arbetar hårt för att påverka våra leverantörer att vara ansvarstagande. Detta skall givetvis genomsyra vår verksamhet och vår personal.

Ansvarsfullt deltagande

Att få möjligheten att på andra sätt bidra med vårt ansvar mot samhället är för oss ett förtroende skyldighet, vi arbetar löpande att hjälpa till både på lokal och nationell nivå där vi bidrar med den kunskap vi har. Vi är medlem i intressegrupper så som BRSMÅ. En organisation underställd Energimyndigheten och TMF, där vi utan ersättning arbetar med att ta fram framtidens nya produkter för energieffektivitet, materialval och andra intressanta ämnen som i slutet gagnar vår miljö och konsument.

 

Urban Landmark