Innovationer

Våra intentioner med att försöka bidraga med nya moderna metoder för att bygga hus är stora och höga. Sedan 2010 hr vi kontinuerligt utvecklat metoder för husproduktion. Vi har sedan starten egna patent på en egen husgrund och en husvägg, som tillsammans bildar ett system för att eliminera köldbryggor och spara energi. Vi arbetar vidare med våra väggkonstruktioner för att möta framtidens nya krav på energieffektivitet.

I vår vision med nya effektiva byggkomponenter är vårt mål att effektivisera fönster, dörrar och takkonstruktioner. Dessa byggstenar i ett hus är mycket viktiga från ett energiperspektiv och som vi kallar dessa, enheter för passiva energilösningar.

Dessa delar vill vi kombinera med ”Aktiva energilösningar”. Där vi som många fler vill erbjuda Solvärme, Solceller, samt andra energilösningar som räknas till ”förnyelsebara energi”.

Vi försöker även utveckla nya produkter och lösningar inom små vindkraftverk som ett nytt komplement till solenergi. Dessa produkter bygger på att utveckla ny design och teknik.