ECO Lab

ECO LAB…
Är ett projekt vi planerar att starta upp som går ut på att skapa bättre relationer och förståelse mellan olika grupperingar i en byggprocess. En rad intressenter at alltid involverade i ett byggprojekt, från arkitekter som startar med att rita, till att avsluta med att inreda. Många gånger uppstår intressekonflikter, produktion krockar med hur arkitekten vill att uttrycket skall vara. Tekniska lösningar som blir kostsamma för att uppå arkitekturen, Vatten, el, och ventilation krockar med konstruktion etc. Vårt mål är att brygga över denna problematik och utbilda unga kvinnor och män att förstå och ta hänsyn till andra yrkesgrupper i ett projekt. Att på ett tidigt stadie i ett projekt förstå vikten av att arbeta i team, att från start förstå vilka hinder som kan uppstå, att uppnå smidigare processer i ett projekt. Vi upplever att denna del inte har prioritet på skolor och utbildningar för unga människor. Vår mål är att starta workshops för unga studenter inom arkitektur, konstruktion, design och ingenjörer. Där vi vill utbilda av våra erfarenheter av de problem de senare kommer att stå inför. Vår plan är att arbeta med fiktiva projekt där vi ställer de olika grupperna för de erfarenheter vi har vis små och stora byggen. Vi tror att detta hjälper dessa unga människor till bättre och effektivare projekt i framtiden.