Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility eller CSR eller hållbart företagande, ja det finns kanske inte något riktigt bra namn på svenska men det kanske inte spelar så stor roll då syftet inte ska gå att ta fel på. Att arbeta med ett hållbart företagande kan te sig på många olika vis, de företag som arbetar med detta har alla sitt eget sätt att bidraga tillbaka till samhället. Det kan vara att plantera träd i regioner där det behövs eller att köpa utsläppsrätter som kan hjälpa till att förbättra vår luft.

Bild: byggnation Svinninge 2012

Vi har en väl utarbetad strategi för det CSR arbete vi vårt företag, där denna strategi spelar en mycket viktigt roll i vårt långsiktiga arbete. Det sätt som vi försöker att ge något tillbaka till samhället sker på en mer lokal nivå, att bidra med hjälp till drabbade familjer som blivit utsatta drabbade, av skador eller andra missöden där de ekonomiskt har svårt att bygga klart eller renovera för att få en rimlig bomiljö för familjen.

Var vi försöka hjälpa till med är att bida med teknisk kompetens, utföra reparationer, färdigställa byggnationer i den mån vi har avsatt medel för, utan att vi kräver någon ersättning från den drabbade.

Vi kan givetvis inte hjälpa alla och med allt utan vi kommer fördela våra resurser på ett lämpligt sätt. Vi kommer utan påverkan att bestämma vilka personer som kommer få vår hjälp och vi kommer göra det i den utsträckning vi kan förmå.

Denna del av vår verksamhet kommer succesivt att intensifieras i relation till att vår verksamhet genererar positiva resultat. Vårt mål är att en viss del av vår vinst efter skatt skall gå till att hjälpa andra. Viktigt är att förstå att vi riktar oss på att bidra med hjälp till drabbade i med det vi är bra på. Dvs husbyggnation, vi kommer att agera lokalt och med det menas i de regioner vi har vår verksamhet.