Välkommen att bygga hus med oss!

Att bygga hus är inte lika som att bygga hus, tillsammans med oss så finns det många tillverkare som erbjuder hus på den skandinaviska marknaden med lika många olika varianter som pris och kvalitetsnivåer och det visar att kunskapen att bygga hus har varit god i Sverige sedan många år och regler för att bygga hus med god kvalité är hög.

Vårt koncept bygger på att utgå ifrån att kombinera arkitektur med aktiva och passiva energisystem så husets driftskostnader minimeras till ett konkurrenskraftigt pris utan att tumma på kvalité. För oss är det viktigt att våra hus totala driftskostnader idag, är anpassade till kostnader 20-30 år framåt, för vilket när kan liknas med passivhus eller plushus konceptet.

Vårt fokus i våra konceptmodeller riktar sig mot New England stil men när det gäller arkitektritade hus är modern subtil funkis ett vanligt val. Självklart är det kundens önskemål som är viktigast och vare sig det gäller våra koncepthus eller arkitektritade har vi anpassat oss efter vad våra kunder önskar. Det samma gäller för om våra kunder önskar installera våra ECO koncept eller välbyggda hus utan. Dock är våra hus rikligt utrustade för att klara dagens energikrav.

För att klara av dessa krav och mycket mer är så ställer vi lika höga krav på oss själva. För oss är form och funktion lika viktiga som arkitektur och smarta energilösningar, där vi anpassar husens funktion till framtidens behov. Vi använder oss av det gemensamma ordet ECO-funktion som för oss symboliserar:

 • God ekonomi
 • Materialanpassade miljöval
 • Aktiva energisystem
 • Passiva energisystem
 • Intressant arkitektur

Vår affärsmodell och strategi är att arbeta med följande huvudinriktningar:

 • Eget framtagna ECO koncepthus med god driftkostnadsekonomi i New England stil
 • Arkitektritade hus:
  • New England stil
  • Ny funkis stil
 • Flerfamiljhus där våra kunder vanligtvis är BRF föreningar eller markexploatörer
 • Utbildning i innovationsstrategi för studerande studenter inom arkitektur och byggnadskonstruktion

Att kunna arbeta fullt ut med arkitektur för att nå våra kunder önskemål kräver att våra hus utrustas med en kombination av energisystem som är enkla i drift och underhåll samt att dessa till hög grad sköter sig själva.

Passiva energisystem byggs in i husens konstruktion så som egen patenterad husgrund Ultra-E Husgrundsystem™, Där vi löst problemet med köldbryggor tillsammans med våra väggsystem Ultra-E Husväggsystem ™, där dessa är konstruerade och sammankopplade med vår husgrund på unikt vis.

Vi arbetar kontinuerligt med innovativa förändringar och smarta energisystem som genomsyrar hela huskonstruktionen där vi bit för bit utvecklar nya metoder för energisnåla hus.

Vårt arbete med de aktiva energisystemen där kunden själv kan påverka husets driftskostnader har vi i våra större koncepthus vattenmantlade kaminer, solpanelsystem och frånluftsvärmepump som tillför värme till husets ackumulatortank som är husets energihjärta.

Då vi utgår ifrån de olika elementen vi har runt om kring oss är vårt nästa stora innovationsprojekt att lösa billig lättdriven vindkraft i hushållsformat.

För vad som kan benämnas i våra totalentreprenader och våra priser är att det alltid ingår husgrund med vattenburen golvvärme, golvvärme i plan 2 är standard, våra kök är platsbyggda av snickare, vilket medför att kombinationerna på kök är mycket stora utan kostnadsfördyringar. Likaså är våra trapphus platsbyggda av snickare.

I vårt arbete tillsammans med våra kunder när vi genomför våra projekt är transparens är ytterst viktigt för oss, inför våra kunder håller vi samtliga priser öppna samt att alla våra husmodeller är prissatta redan från start. Det enda vi inte tar med i våra beräkningar är markarbeten som kan variera utifrån specifika markförhållanden.

Då vi anser att vi ska vara transparenta innefattas detta också av att vi inte arbetar med förskottspengar. Från oss får du alltid något levererat för den betalningen du gör.

I vår projektmodell och vår lyftplan mot våra kunder, där lyftplanen uppdelad i ett stort antal delbetalningar. Detta säkerställer er som kunder ni alltid erhållit en tjänst eller vara/produkt före ni betalar. I våra priser vid total entreprenad ingår alltid transport inom Stockholm (ej omlastning eller färja), kranbilar och all annat nödvändigt arrangemang, då vi inte vill att våra kunder ska få några extrakostnader de inte räknat med som redan inte är redovisade av oss.

Att arbeta med CSR eller ”Corporate Social Responsibility” eller ”hållbart företagande” som kan fritt kan översätta till, är en del av våra grundvärderingar i vår verksamhet. I en bransch som under många år skakats av fuskbyggare mm för vilket fått stor uppmärksamhet i media under flera år har vi och vårt arbete med CSR koncentrerats till att återbetala något till drabbade. Vi har i vår verksamhet beslutat att en viss procentsats av vår vinst skall gå till att hjälpa drabbade privatpersoner som drabbats av ohederliga entreprenörer. Vi bidrar inte med pengar, med om vi kan hjälpa någon med kompetens, material eller arbetskraft för att färdigställa vissa delar av avbrutna husbyggen så ska vi försöka med det. Vårt bidrag med CSR kommer successivt att byggas upp när vi genererar likvida medel för ändamålet.